NBVV districtgroningen

 

Nieuws


De vogelliefhebbers die in aanmerking willen komen voor de nieuwe cursus Surveillanten mogen zich de komende weken opgeven bij mij via de mail.
Half augustus 2024 zal dan de opstart plaats vinden.
De aangemelde cursisten krijgen dan een aanmeldingsformulier en het programma van de komende cursus.
Wanneer de cursist alles gelezen heeft en akkoord gaat, dan kan deze het inschrijfformulier invullen en naar mij terugsturen op harry.oudevrielink@kpnmail.nl
                                          kampioensfoto DTT 2023

Jubilarissen District Groningen 2023

Lijst kampioenen DTT 2023 provincie Groningen


Jeugd:

Kampioen kromsnavels.Kooi 8:  T.E.R. v.d.West
kleurgrasparkiet grijsvleugel aqua  91 pnt.
Kampioen Europese cultuurvogels
Kooi 4: J.Sok witstuit barmsijs 91 pnt.
Aanmoedigingsprijs jeugd: E.D. v.d. West.
Mooiste vogel kooi 9 agapornis nigrigenis 90 pnt.
Aanmoedigingsprijs jeugd: A.Bruns
Mooiste vogel kooi 19
Pyrrhura molinae hypoxantha  90 pnt.Senioren:

Kampioen kleurkanaries lipochroom. Kooi 74: P.Ottens 94  pnt. 
Kampioen kleurkanaries melanine. Kooi 213: R.Hut  93pnt. 
Kampioen vorm en postuurkanaries. Kooi 277 K.Borst-Knopper. 
Kampioen Tropen. Kooi 380 J.de Vries  93 pnt. 
Kampioen (Europese) cultuurvogels. Kooi 460 J.H.Sok 93pnt. 
Kampioen kleurgrasparkieten. Kooi 516  K.Hageman 93 pnt. 
Kampioen standaard grasparkieten. Kooi 481 J.boneschansker  93 pnt. 
Kampioen agaporniden. Kooi 526 J.Buze  93 pnt. 
Kampioen grote parkieten. Kooi 581 A.Teunissen  94 pnt. 
Kampioen stellen.  Kooi 53-54 H.Dekker 186 pnt. 
Kampioen stammen. Kooi 39 t/42 H.Dekker 369+5= 374 pnt. 
Kampioen Duiven. Kooi 655  J.S. van den Bos 92 pnt.
OPEN VERKOOPKLASSE


Tijdens de te houden District TT is er de mogelijkheid vogels aan te bieden voor de Open Verkoopklasse.
Verkoop vogels kunnen worden aangeboden door zowel INZENDERS van de show alsmede ook door NIET-INZENDERS.(mits lid NBVV binnen district Groningen)
Voor de verkoopklasse geldt bestaande regelgeving van de NBVV
(vogels zonder mankementen,schone kooien etc).
Extra aandachtspunt: Houdt U zich strikt aan wettelijke regelgeving en dan meer specifiek gericht op het correct geringd zijn Europese Cultuur- en Cites bijlage B vogels.
De organisatie draagt geen enkele verantwoording bij eventueel geconstateerde gebreken bij een controle door NVWA en/of LID.
Voor  verkoop graag aan de voorzijde van de kooi, een sticker met uw naam en verder nog een sticker met de verkoopprijs van de desbetreffende vogel.
Maximaal 2 vogels per kooi, al naargelang de grootte van de te koop aangeboden vogel.
Kooien aanleveren met wat bodemzand, gevuld voerbakje en drinkfles.
Gedurende het verblijf op de verkoopklasse worden de vogels gevoerd door de organisatie.(met uitzondering vogels met speciaalvoer, dit moet door de eigenaar zelf worden verzorgd)
Tevens dient u 1 Euro bemiddelingskosten voor ELKE te koop aangeboden vogel af te dragen aan de tt organisatie, te voldoen bij het inbrengen van de vogels aan een aangewezen official van de tentoonstelling.
Verkoopvogels + aantal kooien graag aanmelden  via e-mail bij;
w.noordveld@hetnet.nl  of jankalk@hotmail.com.
Hopend dat een ieder van jullie gebruik wil maken van deze mogelijkheid, groet ik jullie allen vriendelijk en wie weet  “ Tot Weerziens “
Namens het bestuur District Groningen
Jan Kalk