Voor jou als beginnend vogelliefhebber heeft de NBvV veel te bieden, want jeugdleden hebben een streepje voor bij ons!

Jeugd leeftijd is vanaf 6 jaar  t/m 16 jaar
(op de dag dat men 17 wordt is men senior lid)
Daarvoor geldt dat:

* Je minder contributie betaald

* Alle afdelingen en districten speciale

   jeugdactiviteiten organiseren

* Je in een speciale jeugdklasse op de districts- en

   bondskampioenschappen mee kunt doen

* De verenigingen er alles aan doen om je met raad

   en daad terzijde te staan als dat nodig is.

 

Er zullen weer 3 keurmeesters aanwezig om jouw vogels te beoordelen. Tijdens de keuring mag je mee kijken en vragen stellen.

INSCHRIJFFORMULIER 2018 Klik Hier

Zorg dat je er bij bent!

Inbreng vogels tussen 12:30 en 13:00 uur

Start keuring/bespreking vanaf13:00 uur

 

Vogels aanleveren in TT kooien, 1 vogel per kooi.

 

Ook dit jaar wordt weer de jeugd ontmoetingsmiddag georganiseerd, hier kunnen onze jeugdleden zien hoe goed zij vogels hebben gekweekt en tevens zullen de keurmeesters hun vertellen hoe het eventueel nog beter kan.

 

Voor mij zelf ben ik erg nieuwsgierig hoe zo'n dag verloopt want als  bestuurder van Zang en Kweeklust uit Hogezand heb ik de eer om deze middag te begeleiden. Zelf kweek ik sinds 2002 vogels en het valt mij nog niet mee om goede vogels te kweken.

 

De jeugd heeft de toekomst en daarom lijkt het mij zeer gewenst dat er zoveel mogelijk jeugdleden meedoen en als ze vrienden/vriendinnen hebben die ook interesse hebben in de vogelsport, dan moeten die zeker meekomen. Mochten er jeugdleden zijn die problemen hebben met het vervoer naar Noordbroek dan kunnen ze contact met mij opnemen, want dan gaan we proberen iets te regelen.

Tot ziens op 15 september,

 

Steven Klein,

Email: sklein@yvomas.nl