Het onderstaande is van toepassing op de website van NBvV-District Groningen. Door de website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

 

NBvV-District Groningen besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

 

NBvV-District Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

 

NBvV-District Groningen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

 

De NBvV-District Groningen-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van NBvV-District Groningen liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van NBvV-District Groningen. NBvV-District Groningen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. NBvV-District Groningen geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, worden incidenteel door ons gecontroleerd.

 

NBvV-District Groningen geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze site, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

 

NBvV-District Groningen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de webmaster info@nbvv-districtgroningen.nl