Postadres

Banknummer

NBvV District Groningen

Burg. Jansenstraat 5

9902 NX  Appingedam

 

NL85ABNA 04141 57 311

t.n.v. H.J.Schotanus

         Ver Ned Bond Vogelliefh

Voor vragen of opmerkingen over website kunt u contact opnemen  door ons te bellen

of direct te e-mailen

 

Koert Kars

Telefoon: 0599 671389

E-mail district.groningen@gmail.com