Het district Groningen wordt geleid door een bestuur, dat door de vogelverenigingen wordt gekozen. De voorzitter van het district heeft zitting in de bondsraad. Het districtsbestuur heeft o.a. taken op het gebied van het tentoonstellingsprogramma, de voorbereiding van de algemene vergadering van de bond en uiteraard een ondersteunende rol naar de afdelingen. In elk district wordt jaarlijks in december de districtstentoonstelling gehouden.

Voorzitter

Secretaris

Wiebe Zijlstra, Appingedam

tel.: 0596 - 622451

w.zijlstra@telfort.nl

Sjoerd Westerhof, Sappemeer

Mob. 06-30308081

sec.dist.groningen@kpnmail.nl

Penningmeester

Algemeen adjunct

Hans Schotanus, Bedum

tel.: 050 - 3012778

hansschotanus@hotmail.com

BankNr: NL85ABNA 04141 57 311

t.n.v. Ver Ned Bond Vogelliefh

Harry Weitering, Kolham

tel.: 0598 - 392245

h.weitering01@kpnmail.nl

Bestuurslid

Hein in 't Hout, Veendam

tel.: 0598 - 713320
inthout@netvisit.nl

Adviseur TT / computerzaken

Koert Kars, 2e Exloërmond

tel. 0599 - 671389

district.groningen@gmail.com

 

Ereleden van het District

K.A. Veen

T. Veen-Siekmans

F. Martena

K. Kars
J. Perdon

  NBvV ereleden uit ons district

W. Zijlstra